Լաբորատոր հետազոտությունների ցանկ

Կլինիկական հետազոտություններ

 • Արյան ընդհանուր քննություն ընդարձակ
 • Հեմոգլոբին
 • Հեմատոկրիտ
 • Լեյկոցիտներ
 • Էրիտրոցիտների նստեցման արագություն
 • Թրոմբոցիտներ
 • Ռետիկուլոցիտներ
 • Արյան մակարդելիության ժամանակի որոշում ըստ Սուխարևի
 • Մեզի ընդհանուր քննություն
 • Մեզի քննություն ըստ Ադիս-Կակովսկու
 • Մեզի քննություն ըստ Նեչիպորենկոյի
 • Զիմնիցկու փորձ
 • Գլյուկոզայի որոշում մեզում
 • Ացետոնի որոշում մեզում
 • Լեղապիգմենտների որոշումը մեզում
 • Օրական սպիտակուցի որոշումը մեզում
 • Կոպրոլոգիական հետազոտություն
 • Թաքնված արյուն կղանքի մեջ
 • Կղանքի քննություն պարազիտների նկատմամբ
 • Գինեկոլոգիական քսուքի հետազոտություն
 • Ողնուղեղային հեղուկի քննություն (առանց սպինալ պունկցիայի)
 • Սնկերի միկրոսկոպիկ քննություն
 • Տրանսուդատի և էքսուդատի հետազոտություն
 • Մաշկից քերուկի հետազոտություն տզերի նկատմամաբ
 • Միզային քարերի կազմի հետազոտություն

Բիոքիմիական հետազոտություններ

 • Ընդհանուր սպիտակուց
 • Սպիտակուցային ֆրակցիաներ
 • Ալբումին
 • Ալբումինի որոշումը մեզի մեջ
 • Միզանյութ
 • Կրեատինին
 • Ռեբերգի փորձ
 • Կալիում-Նատրիում
 • Կալցիում
 • Ֆոսֆոր
 • Գլյուկոզա
 • Գլիկոհեմոգլոբինի որոշում
 • Միզաթթու
 • Կաթնաթթու
 • Բիլիռուբին և ֆրակցիաներ
 • ԱԼՏ
 • ԱՍՏ
 • Հիմնային ֆոսֆատազա
 • Գլյուտամիլտրանսֆերազա (ԳԳՏ)
 • Ամիլազա
 • Ամիլազա մեզում
 • Լիպազա
 • Խոլեսթերին ընդհանուր
 • α- Լիպոպրոտեիդներ (HDL խոլեսթերին)
 • β-Լիպոպրոտեիդներ (LDL խոլեսթերին)
 • Տրիգլիցերիդներ
 • “C” ռեակտիվ սպիտակուց
 • Արյան մակարդելիության ժամանակի որոշում ըստ Լի Ուայթի
 • Թթվահիմնային հավասարակշռության որոշում
 • C3 սպիտակուցային ֆրակցիա
 • C4 սպիտակուցային ֆրակցիա
 • Արյան խմբի և ռեզուս ֆակտորի որոշում
 • Ցիկլոսպորինի քանակության որոշումը արյան մեջ
 • Ֆերիտինի մակարդակի որոշումը արյան մեջ
 • Հակաէպիլեպտիկ դեղ Կարբամազեպինի որոշումը արյան մեջ
 • Հակաէպիլեպտիկ դեղ Վալպրոյաթթվի որոշումը արյան մեջ
 • Հակաէպիլեպտիկ դեղ Ֆենոբարբիտալի որոշումը արյան մեջ
 • Տոլուիդինային փորձ` մուկոպոլիսախարիդոզի ախտորոշման համար
 • Կոագուլոգրամա
 • Պրոթրոմբինային ժամանակ /ինդեքս/ միջազգային նորմավորված գործակից) / PT/INR
 • Ակտիվացված պարցիալ թրոմբոպլաստինային ժամանակ / APTT
 • Ֆիբրինոգեն

Մանրէաբանական հետազոտություններ

 • Արյան ստերիլության որոշում
 • Մեզի մանրէաբանական քննություն
 • Մեզի մանրէաբանական քննություն կաթետերով
 • Կեղտի մանրէաբանական քննություն
 • Դիզբիոզ
 • Յերսինիոզի հետազոտություն (մեզում/կղանքում)
 • Վիդալի ռեակցիա (սերոլոգիա)
 • Այլ կենսանյութերի մանրէաբանական քննություն (պունկտատ, վերքային մակերեսից, կոկորդից, լեզվից, լնդերից, մաշկից և այլն )
 • Ուրեապլազմա, միկոպլազմա որակական հետազոտություն
 • EO 157 բակտերիալ շտամի հայտնաբերման արագ թեսթ
 • Սալմոնելլա-անտիգենի որոշման արագ թեսթ
 • Շիգելլայի անտիգենի որոշման արագ թեսթ
 • Ստրեպտոկոկ A-ի որոշման արագ թեսթ
 • Կամպիլոբակտերի անտիգենի որոշման արագ թեսթ
 • Կլոստրիդիում դիֆիսիլի տոքսինի A/B որոշման արագ թեսթ
  * Բոլոր հետազոտությունների ժամանակ անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է անտիբիոտիկների նկատմամբ զգայունության որոշում:

Իմունաբանական հետազոտություններ

 • Իմունոգլոբուլին Ա, Մ, Գ
 • Իմունոգլոբուլին Ե
 • Բրուցելյոզի հետազոտություն
 • Հելիկոբակտեր պիլորի հակամարմինների որոշումը արյան մեջ
 • Հելիկոբակտեր պիլորի անտիգենի որոշումը կղանքում իմունոքրոմատոգրաֆիկ եղանակով
 • Խլամիդիա IgG
 • Հակա-ստրեպտոլիզին / ASO
 • Ռևմատոիդ ֆակտոր / RF
 • T – բջիջներ և ենթապոպուլյացիաներ
 • Սիֆիլիս (RPR)
 • Տուբերկուլյոզ -ընդհանուր հակամարմինների որոշում
 • Հյուսվածքային տրանսգլյուտամինազային հակամարմինների որոշում / t-TG IgA
 • Հակա ԴՆԹ հակամարմինների որոշում իմունոֆերմենտային եղանակով / ds-DNA
 • Հակա – կորիզային հակամարմինների որոշում իմունոֆերմենտային եղանակով / ANA
 • Թիրեոիդ խթանող հորմոն / TSH
 • Վահանաձև գեղձի T3 հորմոն
 • Վահանաձև գեղձի fT4 հորմոն
 • Թիրեոգլոբուլին / TG
 • Հակա թիրեոգլոբուլինային հակամարմիններ / Anti TG
 • Հակա պերօքսիդազային հակամարմիններ / Anti TPO
 • Պարաթիրեոիդ հորմոն / PTH
 • Տեստոստերոն
 • Ֆոլիկուլ ստիմուլող հորմոն / FSH
 • Պրոգեստերոն
 • Պրոլակտին
 • Լուտեինացնող հորմոն / LH
 • Էստրադիոլ
 • Ազատ պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն / f -PSA
 • Ընդհանուր պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն / t -PSA
 • Վիտամին B 12
 • Վիտամին D 25-OH
 • Ֆոլաթթու
 • Իմունոգլոբուլին E / IgE
 • Կալպրոտեկտինի որոշում կղանքի մեջ (լակտոֆերին, տրանսֆերին, թաքնված արյուն)
 • Կալպրոտեկտինի քանակական որոշումը կղանքի մեջ

Ալերգիկ թեսթեր

 • Սպեցիֆիկ իմունոգլոբուլին Ե (20 ալերգենի նկատմամբ զգայունություն)*
 • Սպեցիֆիկ իմունոգլոբուլին Ե (9 ալերգենի նկատմամբ զգայունություն)*
 • Սպեցիֆիկ իմունոգլոբուլին Ե (10ալերգենի նկատմամբ զգայունություն)*

Վիրուսաբանական հետազոտություններ

 • HBS անտիգեն / strip
 • HBS անտիգեն / իմունոֆերմենտային մեթոդով
 • Հակա – HBs հակամարմինների որոշում իմունոֆերմենտային մեթոդով
 • Հեպատիտ “C” հակամարմիններ (strip, իմունոֆերմենտային)
 • Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ IgM հակամարմիններ / լատեքս մեթոդով
 • ՄԻԱՎ-1/2-ընդհանուր հակամարմինների որոշում
 • Ռոտավիրուսի և ադենովիրուսի հետազոտություն կղանքի մեջ
 • Հակա-հեպատիտ B cor հակամարմիններ /Anti – HBc
 • Հակա HBs հակամարմիններ /Anti – HBs
 • HBs անտիգեն / HBs Ag
 • Հակա HCV հակամարմիններ /Anti – HCV
 • Ցիտոմեգալովիրուս IgG