«Տրանսպլանտոլոգիայի ակտուալ հարցերը». սիմպոզիում

Նոյեմբերի 25-26-ը «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ-ում տեղի կունենա «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ-ի կողմից կազմակերպվող «Տրանսպլանտոլոգիայի ակտուալ հարցերը» թեմայով հայ-ռուսական սիմպոզիում: Սիմպոզիումի  ծրագիրը  հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով:

Մասնակիցներին կշնորհվի 8 տեսական ՇՄԶ կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: